ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αντλιών που καλύπτουν εφαρμογές ύδρευσης, άρδευσης. αποχέτευσης και πλήθος ειδικών αντλήσεων όπως καύσιμα, τρόφιμα, παχύρευστα υγρά, θαλασσινό νερό για μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, αφαλάτωσης και συγκροτημάτων σε Booster.

Παράλληλα εκμπονούμε μελέτες, σχεδιάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε ηλεκτρικούς πίνακες και συστήματα τηλεμετρίας, τελε-ελέγχου και τηλεειρισμού.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. αντιπροσωπεύει τους οίκους, ABS-SULZER σε υποβρύχιες αντλίες λυμάτων-αναδευτήρες, PLEUGER, FRANKLIN, E-Tech, VANSAN, FLOWPAP σε υποβρύχιες αντλίες και κινητήρες καθαρού νερού, BORUSAN MANNESMANN & ASHIRVAD σε χαλύβδινες και uPVC σωλήνες αντίστοιχα, AUCOM για ομαλούς εκκινητές, αναφορικά  με  την  εμπορία  και την υποστήριξη (service) του εξοπλισμού τους.

Τεχνική Υποστήριξη

Με την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουμε στον τομέα των αντλητικών συγκροτημάτων, έχουμε δημιουργήσει ένα μοναδικό και σύγχρονο Service Center στο εργοστάσιο μας, που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες των πελατών μας.

Εξυπηρετούμε αυθημερόν με συνέπεια και χαμηλό κόστος Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Αγρότες, Βιομηχανίες, Ξενοδοχεία, Ιχθυοκαλλιέργειες, Ιδιώτες κ.α.

Το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μας, προσφέρει άμεσα λύσεις στη μελέτη και στο σχεδιασμό αντλητικών απαιτήσεων και εφαρμογών των πελατών μας, όσον αφορά την συντήρηση, επισκευή και περιέλιξη παντός τύπου αντλιών και κινητήρων.

Η εταιρεία μας επίσης παρέχει στους πελάτες της, την μελέτη, σχεδιασμό, προγραμματισμό, εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμών αντλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Σύγχρονο Δοκιμαστήριο

Στις εγκαταστάσεις μας θα βρείτε σύγχρονο δοκιμαστήριο υποβρύχειων αντλητικών συγκροτημάτων για την δοκιμή τόσο εισερχόμενων αντλητικών συγκροτημάτων προς έλεγχο, όσο και για επιβεβαίωση τεχνικών χαρακτηριστικών μετά την επισκευή των αντλητικών σας συγκροτημάτων.

Εγκατάσταση και εξαγωγή αντλιών γεωτρήσεων

Με ειδικούς γερανούς και με το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνουμε με ασφάλεια και πλήρη τεχνική υποστήριξη την εξαγωγή και τη επανατοποθέτηση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων.

Οι δύσκολες και ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες των γεωτρήσεων που καθημερινά αντιμετωπίζουμε με την υπεράντληση, την πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και την υφαλμύρωση μας έχουν προσφέρει μεγάλη εμπειρία και γνώση  στον τομέα των εγκαταστάσεων αντλιών στις γεωτρήσεις. Γνώση που μεταφέρεται στους πελάτες μας για την προστασία και την καλύτερη λειτουργία των μηχανημάτων τους.

Περιελίξεις Ηλεκτροκινητήρων

Η εταιρεία μας εντός του Service Center διαθέτει ειδικό τμήμα περιελίξεων για κινητήρες επιφανείας, υποβρύχιους κινητήρες γεωτρήσεων, καθώς και κινητήρων αντλιών λυμάτων. Η εμπειρία, η κατάρτιση και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τις αντλίες, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να περιελίσσουμε και να επισκευάζουμε κινητήρες παντός τύπου.

Καθαρισμός Γεωτρήσεων

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και την προετοιμασία νέων και παλαιών γεωτρήσεων για λειτουργία.  Γεωτρήσεις που βγάζουν λάσπη και άμμο χρειάζονται άμεσο καθαρισμό με κομπρεσέρ και διαδικασία airlift.  Mε την διαδικασία του καθαρισμού και της απαραίτητης δοκιμαστικής άντλησης παρέχονται χρήσιμα στοιχεία για την πραγματική παροχή της γεώτρησης, την στάθμη άντλησης και ηρεμίας, τη σωστή επιλογή της αντλίας και τη σωστή της τοποθέτηση της εντός της γεώτρησης.

Συστήματα Τηλεμετρίας, Τηλε-ελέγχου, Τηλεχειρισμού

Εκπονούμε μελέτες, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε συστήματα τηλεμετρίας, τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού αποτελούμενα από συσκευές, μηχανισμούς και λογισμικό που μεταδίδουν πληροφορίες ασύρματα, σχετικά με την αξία της μετρούμενης κρίσιμης παραμέτρου, π.χ. παροχή, πίεση, τάση, κτλ.

Η μετάδοση δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, (καλώδια ή Wi-Fi), τα οποία λαμβάνουν μετρήσεις από εξειδικευμένους αισθητήρες και αποτυπώνουν την πληροφορία σε οπτικά μέσα  – κεντρικούς server και οθόνες απεικόνισης και παρακολούθησης, δίδοντας έτσι την δυνατότητα στο προσωπικό της κάθε εταιρείας ή φορέα να έχει οποιαδήποτε στιγμή ολοκληρωμένη εικόνα λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους.