ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων

Οι υποβρύχιες αντλίες προορίζονται για άντληση νερού από γεωτρήσεις, πηγάδια, δεξαμενές, κλπ.  Δύναται να αντλήσουν νερό από πολύ μεγάλα βάθη, διαθέτουν μεγάλο έυρος παροχής νερού και έχουν την δυνατότητα να καταθλίψουν σε πολύ μεγάλα μανομετρικά όταν απαιτηθεί

E-Tech – Κατάλογος πατήστε εδώ

Η εταιρεία E-Tech εδρεύει στην Ιταλία και είναι θυγατρική της Franklin Electric.  Κατασκευάζει αντλίες διαφόρων τύπων και εφαρμογών.

Τύπος

Παροχή(Q)  m3/h

Μανομετρικό(H)

Στόμιο εξαγωγής

Εξωτερική διάμετρος

Αντλίες 4”
VS 1 0 – 1.5 0 – 241 m 1 1/4” 95 mm
VS 2 0 – 3.3 0 – 259 m 1 1/4” 95 mm
VS 4 0 – 6.0 0 – 278 m 1 1/4” 95 mm
VS 6 0 – 9.0 0 – 269 m 2” 95 mm
VS 8 0 – 10.8 0 – 273 m 2” 95 mm
VS 10 0 – 17.0 0 – 194 m 2” 95 mm
VS 15 0 – 24 0 – 121 m 2” 95 mm

VANSAN

Η εταιρεία VANSAN εδρεύει στην Σμύρνη, Τουρκίας και κατασκευάζει αντλίες διαφόρων τύπων και για διάφορες εφαρμογές.  Οι Υποβρύχιες αντλίες της εταιρείας VANSAN χωρίζονται σε ανοξείδωτες και χυτοσιδηρές.

Ανοξείδωτες Αντλίες – Κατάλογος πατήστε εδώ

Οι ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες VANSAN κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και μπορούν επίσης, κατόπιν παραγγελίας να κατασκευαστούν από υψηλότερης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα π.χ. AISI 316

Τύπος

Παροχή(Q) m3/h

Μανομετρικό(H)

Στόμιο εξαγωγής

Εξωτερική διάμετρος

Αντλίες 6”_Κατάλογος
VSP 6010

0-18

0-560m

2 1/2”

132/167mm

VSP 6017

0-20

0-695m

2 1/2”

132/167mm

VSP 6030

0-43

0-645m

3”

132/167mm

VSP 6045

0-58

0-491m

4”

144mm

VSP 6060

0-76

0-444m

4”

144mm

Αντλίες 7”
VSP 7075

0-96

0-423m

5”

172mm

VSP 7095

0-110

0-500m

5”

172mm

Αντλίες 8”
VSP 8110

0-130

0-549m

6”

213mm

VSP 8125

0-170

0-417m

6”

213mm

VSP 8160

0-200

0-481m

6”

226mm

Αντλίες 10”
VSP 10210

0-290

0-387m

6”

247mm

Ανοξείδωτες Αντλίες με Πλαστική Πτερωτή – Κατάλογος πατήστε εδώ

 

Τύπος

Παροχή(Q) m3/h

Μανομετρικό(H)

Στόμιο εξαγωγής

Εξωτερική διάμετρος

Αντλίες 4”
VSP SN 4001

0-1.5

0-251m

1 1/4”

98mm

VSP SN 4002

0-3

0-353m

1 1/4”

98mm

VSP SN 4003

0-4.2

0-278m

1 1/4”

98mm

VSP SN 4004

0-5.4

0-306m

1 1/2”

98mm

VSP SN 4005

0-6

0-281m

1 1/4”

98mm

VSP SN 4006

0-8.4

0-297m

2”

98mm

VSP SN 4008

0-12

0-204m

2”

98mm

VSP SN 4012

0-14.4

0-214m

2”

98mm

VSP SN 4016

0-24

0-163m

2”

98mm

Χυτοσιδηρές Αντλίες – Κατάλογος πατήστε εδώ

Οι χυτοσιδηρές αντλίες VANSAN μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως booster, καθώς επίσης και σε οριζόντια θέση.  Τα κουζινέτα τους είναι υδρολιπαντά και έχουν κανάλια που επιτρέπουν την απομάκρυνση της άμμου από την αντλία κατά την διάρκεια της άντλησης.  Φέρουν επίσης ανοξείδωτο φίλτρο που εμποδίζει σωματίδια (πάνω από κάποιο μέγεθος) να εισέλθουν στην αντλία.

Τύπος

Παροχή(Q) m3/h

Μανομετρικό(H)

Στόμιο εξαγωγής

Εξωτερική διάμετρος

Αντλίες 6”
VRP 0602

0-15

0-440m

2 1/2”

142mm

VRP 0604

0-20

0-483m

2 1/2”

142mm

VSP 0631

0-60

0-382m

2 1/2”

142mm

VSP 0633

0-60

0-330m

3-4”

147mm

VSP 0634

0-75

0-237m

3-4”

147mm

Αντλίες 7”
VSP 073

0-110

0-286m

4-5”

175mm

Αντλίες 8”
VRP 08035

0-50

0-602m

3-4”

198mm

VRP 08050

0-80

0-647m

3-4”

198mm

VSP 0831

0-130

0-642m

5-6”

203mm

VSP 0832

0-160

0-573m

5-6”

203mm

VSP 0833

0-170

0-555m

5-6”

203mm

VSP 0834

0-190

0-352m

5-6”

203mm

VSP 0853

0-260

0-363m

5-6”

205mm

VSP 0854

0-270

0-265m

5-6”

205mm

Αντλίες 9”
VSP 0931

0-220

0-363m

5-6”

213mm

VSP 0933

0-260

0-297m

5-6”

213mm

Αντλίες 10”
VSP 1032

0-290

0-233m

6-8”

245mm

VSP 1033

0-330

0-252m

6-8”

245mm

VSP 1034

0-390

0-218m

6-8”

245mm

Αντλίες 12”
VSP 1232

0-500

0-230m

10-12”

286mm

4343-686x1030