ΠΟΜΟΝΕΣ

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. κατασκευάζει εξ’ ολοκλήρου πομόνες από το 1970.

Οι πομόνες κατηγοριοποιούνται ανάλογα τον τρόπο μετάδοσης της κίνησής τους, χρησιμοποιώντας ανάλογα την εφαρμογή για την οποία προορίζεται χυτοσίδηρο, ορύχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα.

Οι πομόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

  • άντληση υδάτων από γεωτρήσεις για ύδρευση – άρδευση
  • άντληση ακαθάρτων υδάτων σε βιολογικούς καθαρισμούς
  • άντληση αποβλήτων ελαιουργείων
  • άντληση θαλασσινού νερού, π.χ. σε ιχθυοκαλιέργειες, ενυδρεία, αφαλατώσεις, κλπ
  • άντληση υγρών αποβλήτων με μεγάλη περιεκτικότητα στερεών, π.χ. άμμου, μαρμαρόσκονης, κλπ.
smaller