ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ FRANKLIN

Οι υποβρύχιοι κινητήρες Franklin, διαθέτουν μία ευρεία γκάμα τύπων και χαρακτηριστικών για να καλύψουν κάθε ανάγκη σας. 

  • 4” – Ρητινούχοι
  • 6” – Ρητινούχοι
  • 6” – Επαναπεριελίξιμοι
  • 8” – Ρητινούχοι
  • 8” – Επαναπεριελίξιμοι
  • 10” – Επαναπεριελίξιμοι
  • 12” – Επαναπεριελίξιμοι
  • Συστήματα Υψηλής Ενεργιακής Απόδοσης
  • Κινητήρες με Τροφοδοσία από Ηλιακή Ενέργεια
franklin_motors