ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ VANSAN

Ηλεκτροκινητήρες 6”

Τύπος

Hp

Kw

Αξονικό φορτίο

Τάση

Στροφές

ΙΝ

ΙA

VSM 6/5.5

5.5

4

20 kN

400 V

2785 rpm

9.8A

37.8A

VSM 6/7.5

7.5

5.5

20 kN

400 V

2795 rpm

12.8A

50.6A

VSM 6/10

10

7.5

20 kN

400 V

2805 rpm

16.5A

63.8A

VSM 6/12.5

12.5

9.3

20 kN

400 V

2855 rpm

20.2A

78.1A

VSM 6/15

15

11

20 κΝ

400 V

2825 rpm

22.8A

88.0A

VSM 6/17.5

17,5

13

20 kN

400 V

2835 rpm

27.6A

106.6A

VSM 6/20

20

15

20 kN

400 V

2855 rpm

32.2A

124.5A

VSM 6/25

25

18.5

20 kN

400 V

2865 rpm

40.2A

155.4A

VSM 6/30

30

22

20 kN

400 V

2875 rpm

46.7A

180.3A

VSM 6/35

35

26,5

26,5 kN

400 V

2885 rpm

54.9A

212.0A

VSM 6/40

40

30

26,5 kN

400 V

2895 rpm

62.1A

240.0A

VSM 6/50

50

37

26,5 kN

400 V

2905 rpm

76.7A

303.3A

Ηλεκτροκινητήρες 7”

Τύπος

Hp

Kw

Αξονικό φορτίο

Τάση

Στροφές

ΙΝ

ΙA

VSM 7/30

30

22

45 kN

400 V

2900 rpm

44.5A

225A

VSM 7/35

35

26,5

45 kN

400 V

2900 rpm

52.9A

269A

VSM 7/40

40

30

45 kN

400 V

2900 rpm

59.2A

300A

VSM 7/50

50

37

45 kN

400 V

2900 rpm

72.2A

366A

VSM 7/60

60

45

45 κΝ

400 V

2890 rpm

87.8A

446A

VSM 7/70

70

52

45 kN

400 V

2880 rpm

102.7A

522A

VSM 7/75

75

55

45 kN

400 V

2905 rpm

109.8A

540A

Ηλεκτροκινητήρες 8”

Τύπος

Hp

Kw

Αξονικό φορτίο

Τάση

Στροφές

ΙΝ

ΙA

VSM 8/40

40

30

45 kN

400 V

2865 rpm

59.3A

229A

VSM 8/50

50

37

45 kN

400 V

2875 rpm

71.4A

276A

VSM 8/60

60

45

45 kN

400 V

2875 rpm

86.8A

336A

VSM 8/70

70

52

45 kN

400 V

2865 rpm

99.2A

383A

VSM 8/75

75

55

45 kN

400 V

2865 rpm

107.4A

415A

VSM 8/80

80

60

45 kN

400 V

2865 rpm

115.7A

447A

VSM 8/90

90

67

45 kN

400 V

2865 rpm

129.3A

499A

VSM 8/100

100

75

45 kN

400 V

2865 rpm

144.7A

559A

VSM 8/110

81

55

45 kN

400 V

2860 rpm

156.3A

604A

VSM 8/125

125

92

55 kN

400 V

2835 rpm

177.5A

686A

Ηλεκτροκινητήρες 10”

Τύπος Hp Kw Αξονικό φορτίο Τάση Στροφές ΙΝ ΙA
VSM 10/110 110 81 75 kN 400 V 2895 rpm 153A 590A
VSM 10/125 125 92 75 kN 400 V 2905 rpm 174A 671A
VSM 10/150 150 110 75 kN 400 V 2905 rpm 210A 811A
VSM 10/175 175 129 75 kN 400 V 2925 rpm 238A 919A
VSM 10/200 200 147 75 kN 400 V 2915 rpm 274A 1059A
VSM 10/225 225 166 75 kN 400 V 2905 rpm 309A 1196A
VSM 10/250 250 185 75 kN 400 V 2905 rpm 349A 1348A
vansan-motor (Custom)