ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

SULZER (ABS)

Μονάδα Άντλησης Sanimax

Πλήρες προκατασκευασμένο φρεάτιο ακαθάρτων εφοδιασμένο με υποβρύχιες αντλίες τύπου ROBUSTA ή MF για τοποθέτηση πάνω στο δάπεδο, κάτω από τον νεροχύτη.  Εφοδιάζονται με αντλίες τύπου MF154 με ελεύθερο πέρασμα στερεών 20mm και MF324 με ελεύθερο πέρασμα 30mm.  Μήκος καλωδίου 3m.

Τύπος

Στόμιο εξαγωγής

Ένταση Τάση P1(kW) P2(kW)

Βάρος (Kg)

Sanimax με Robusta 202 DN 40 2.1 A 230/1/50 0.49 0.16 9.0
Sanimax με MF 154 WKS DN 40 2.8 A 230/1/50 0.65 0.42 13
Sanimax με MF 324 WKS DN 40 3.6 A 230/1/50 0.83 0.54 13

Μονάδα Άντλησης Piranhamat 100/120

To Piranhamat 100/120 είναι μια συμπαγής μονάδα άντλησης λυμάτων για απευθείας σύνδεση σε λεκάνη τουαλέτας.  Είναι δυνατή ακόμα η σύνδεση ντουζιέρας, νιπτήρα και μπιντέ.  Εφοδιασμένη με μια αντλία τύπου Piranha με σύστημα μασητήρα για άντληση υλικών τουαλέτας. To Piranhamat 120 διαθέτει βομβητή υπερχείλισης. Μήκος καλωδίου 2m.  Δοχείο Piranhamat 100/120, συνολικός όγκος 12lt, ωφέλιμος όγκος 2lt, αποθηκευτικός όγκος 3,5lt, βάρος 9kg.

Τύπος

Στόμιο εξαγωγής

Ένταση Τάση P1(kW) P2(kW) Βάρος (Kg)
Piranhamat 100, χαμηλή εισροή DN 32 4.8 A 230/1/50 1.10 0.68 9.0
Piranhamat 120, χαμηλή εισροή DN 32 4.8 A 230/1/50 1.10 0.68 9.0

Προκατασκευασμένο φρεάτιο Nirolift

Έχει σχεδιαστεί για χρήση με αντλίες ABS ROBUSTA 200 ή MF154/324 . Είναι ιδανικό για την άντληση ακαθάρτων τα οποία δεν περιέχουν υλικά τουαλέτας από κτίρια και χώρους που βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του δικτύου αποχέτευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! η αντλία δεν περιλαμβάνεται.  Πρέπει να παραγγέλλεται χωριστά. Περιλαμβάνονται εξαρτήματα για την υδραυλική σύνδεση των MF και Robusta.

Προκατασκευασμένο Φρεάτιο Sanisett

Συνθετικό δοχείο συλλογής, για μια αντλία ή ζεύγος αντλιών.  Μπορεί να εφοδιαστεί με αντλίες ΑΒS τύπου Robusta, Coronada, IP, Piranha & MF για άντληση ακαθάρτων υδάτων και λυμάτων από τουαλέτα. Εγκαθίσταται υπόγεια ή υπέργεια.  Η αντλία και οι σωληνώσεις (kit εγκατάστασης) δεν περιλαμβάνονται και πρέπει να παραγγέλλονται ζωριστά.

Προκατασκευασμένα Αντλιοστάσια Sanimat

Πλήρες αντλιοστάσιο Sanimat. Έχει σχεδιαστεί για την άντληση λυμάτων με υλικά τουαλέτας  Κατάλληλο για νέες εγκαταστάσεις και ανακαινίσεις κτηρίων.

Sanimat 1000 με μονή αντλία για μονοκατοικίες.

Sanimat 1002 and 2002, με ζεύγος αντλιών για συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα κλπ. Οι αντλίες και ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνονανται.

Τύπος Στόμιο εξαγωγής Ένταση Τάση P1(kW) P2(kW)

Βάρος (Kg)

Sanimat 1000D DN 80 3.5 A 400/./50 1.76 1.40 55
Sanimat 1000 D/HD DN 80 5.2 A 400/3/50 2.88 2.20 57
Sanimat 1002 D DN 80 3.5 A 400/3/50 1.76 1.40 115
Sanimat 1002 D/HD DN 80 5.2 A 400/3/50 2.88 2.20 117
Sanimat 2002 D-HD DN 80 3.3 A 400/3/50 1.69 1.20 130
Sanimat 2002 D-XD DN 80 4.0 A 400/3/50 2.31 1.70 130