ΣΩΛΗΝΕΣ uPVC

Οι uPVC σωλήνες, της εταιρείας Ashirvad (Bore Power), για υποβρύχιες αντλίες χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και είναι κατάλληλες για εφαρμογές όπου παραδοσιακά γινόταν χρήση χαλύβδινων σωλήνων.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των uPVC σωλήνων είναι τα ακόλουθα:

– Οι uPVC σωλήνες δεν αντιδρούν με τα όξινα ή αλκαλικά συστατικά του νερού
– Είναι στιβαρές με υψηλή αντοχή
– Τα λεία εσωτερικά τοιχώματα βελτιώνουν την ροή του νερού, μειώνοντας τις απώλειες που δημιουργούνται από τις τριβές
– Διαθέτουν ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης με σπείρωμα, ώστε να διασφαλίζουν 100% στεγανότητα και υψηλή πίεση ροής
– Τα τετράγωνα σπειρώματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για αντοχή σε μεγάλα φορτία και δεν διαβρώνονται ή σκουριάζουν παρέχοντας χρόνο ζωής μέχρι και 50 έτη χρήσης.
– Οι μούφες τοποθετούνται με το ειδικό σύστημα Vinyl Supelock Sealing System για την διασφάλιση ασφαλούς τοποθέτησης και εξαγωγής αντλίας. Οι μούφες δεν   αποσυνδέονται και αποφεύγεται το ‘γλίστρημα’ της στήλης

Χαρακτηριστικά

– Χαμηλό κόστος
– Χωρίς διαρροές
– Εύκολος χειρισμός
– Σωλήνα εξοικονόμησης ενέργειας
– Υψηλής αντοχής υλικά
– Δεν διαβρώνεται – Μηδαμινές τριβές

Οι uPVC σωλήνες είναι διαθέσιμες στις κατηγορίες Light, Medium, Standard και Heavy

uPVC-Column_Pipe_Sml-1