ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (Soft Starters)

AuCom

O EMX4 Soft Starter θέτει νέα πρότυπα για την τεχνολογία ομαλής εκκίνησης. Ο EMX4 δεν είναι μόνο μικρότερη συσκευή, αλλά πιο ισχυρή και γεμάτη με νέα χαρακτηριστικά ελέγχου και προστασίας. Εισάγει επίσης την ικανότητα Smart Card που αλλάζει το παιχνίδι. Η τοποθέτηση μιας έξυπνης κάρτας στον EMX4 τον μετατρέπει από εξαιρετικά έξυπνο ελεγκτή κινητήρα σε πλήρη ελεγκτή συστήματος.

Κατάλογος Προϊόντος

Τύπος

Περιγραφή

EMX4

Soft Starter

Aucom