ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Power Electronics Control

 Πατήστε στον κωδικό τύπου που σας ενδιαφέρει για τεχνική περιγραφή του προϊόντος

Συστήματα GSM

Τύπου Ράγας

Τύπος Περιγραφή
CMA 10 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ GSM (2DI/1REL)
CMA 20 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ GSM (2DI/1O)
CMA 40 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ GSM (4DI/2O)

Ειδικής Χρήσης

Τύπος Περιγραφή
ΜΤ 812 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΣΩ GSM

Φορητά Συστήματα

Ασύρματα

Τύπος Περιγραφή
PT 600 ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3km
PT 610 ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 10km

Συστήματα Δεξαμενής

Ασύρματα

Τύπος Περιγραφή
PT 620 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ AΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΕΩΣ 15KM
PT 630 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ AΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΕΩΣ 15KM
PT 690 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΩΣ 500m
PT 680 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΩΣ 3km
PT 660 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΚΩΔΙΚΑ
PT 660S ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

GSM

Τύπος Περιγραφή
ΜΤ 820 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΣΩ GSM – ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΜΤ 830 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΣΩ GSM ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ – ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ
GSM