ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνική Υποστήριξη - Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει στον τομέα των αντλιών, έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό και σύγχρονο Service Center στο εργοστάσιό της, που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες των πελατών της.

Εξυπηρετεί αυθημερόν με πιστότητα και χαμηλό κόστος Δ.Ε.Υ.Α., Δήμους, Τ.Ο.Ε.Β, Αγρότες, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία, Ιχθυοκαλλιέργειες, Ιδιώτες κλ.π.

Το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της παρέχει άμεσα λύσεις στη μελέτη και το σχεδιασμό αντλητικών απαιτήσεων και εφαρμογών των πελατών της, όσον αφορά την συντήρηση, επισκευή και περιέλιξη παντός τύπου αντλιών και κινητήρων, ακόμα και πέρα των προϊόντων των οίκων που αντιπροσωπεύει.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. διαθέτει σύγχρονο και πιστοποιημένο δοκιμαστήριο αντλιών, με δυνατότητα απόδοσης στους πελάτες Δελτίου δοκιμής, όπου αποτυπώνονται τα πραγματικά υδραυλικά και ηλεκτρικά στοιχεία των συγκροτημάτων και οι δυνατότητές τους, προσομειώνοντας τις συνθήκες που εφαρμόζονται και λειτουργούν.

Επίσης παρέχουμε στους πελάτες μας τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμών αντλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Τέλος με τους ειδικούς γερανούς που διαθέτουμε και το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνουμε με ασφάλεια και πλήρη τεχνική υποστήριξη την εξαγωγή και τη επανατοποθέτηση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων.

ΚΛΑΠΑΚΗΣ