ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Περιελίξεις Κινητήρων

Η Εταιρεία μας εντός του Service Center διαθέτει ειδικό τμήμα περιελίξεων που ασχολείται με την επισκευή κινητήρων, διαφόρων τύπων.

Η εμπειρία, η κατάρτιση και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τις αντλίες, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να περιελίσσουμε και να επισκευάζουμε κινητήρες παντός τύπου, δίνοντας άμεσες λύσεις στους πελάτες μας.

S_widing-Small