ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Δοκιμές Αντλητικών Συγκροτημάτων

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. διαθέτει σύγχρονο και πιστοποιημένο δοκιμαστήριο αντλιών, με δυνατότητα απόδοσης στους πελάτες Δελτίου δοκιμής, όπου φαίνονται τα πραγματικά υδραυλικά και ηλεκτρικά στοιχεία των συγκροτημάτων και οι δυνατότητές τους, προσομοιώνοντας τις συνθήκες που εφαρμόζονται και λειτουργούν.

Στις εγκαταστάσεις του δοκιμαστηρίου μας έχουμε την δυνατότητα να ελέγχουμε αντλητικά συγκροτήματα και κινητήρες σε παροχές από 0 έως 300m3/h, σε τάσεις ρεύματος από 110V έως 690V.

Όλες οι δοκιμές συνοδεύονται με πιστοποιητικό δοκιμής του εργαστηρίου μας.

S_lab-1