ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Καθαρισμοί Γεωτρήσεων

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού – συντήρησης γεωτρήσεων.  Ο καθαρισμός – συντήρηση απαιτείται σε γεωτρήσεις που παρουσιάζουν μείωση του αντλούμενου νερού (όχι λόγο προβλήματος στον υδροφόρο ορίζοντα) ή σε γεωτρήσεις όπου αντλείται νερό με περιεκτικότητα σε στερεά (λάσπη, άμμο, κλπ).

Ο καθαρισμός – συντήρηση της γεώτρησης μπορεί να γίνει με δύο βασικούς τρόπους.

Με τη χρήση παροχής αέρα σε υψηλή πίεση και σάπωνος μέσα στην στήλη της γεώτρησης επιτυγχάνοντας την ανάδευση και απομάκρυνση των συσσωρευμένων υλικών.

ή

Με την χρήση γεωτρύπανου, ειδικών εργαλείων (ξύστρες, βούρτσες, κλπ) και κατάλληλων χημικών επιτυγχάνεται ο καθαρισμός της γεώτρησης.

Παράλληλα με τον καθαρισμό της γεώτρησης, γίνεται και ο καθαρισμός των φίλτρων του εξοπλισμού άντλησης ώστε η γεώτρηση να επανέλθει στα αρχικά επίπεδα λειτουργίας της.

drill_w_water (Medium) (1)